سقوط آزاد FREEFALL

سقوط آزاد به عنوان پرش از سکوها و سازه‌ها به درون یک ایربگ تعریف می‌شود. یک فعالیت مفرح و مملو از آدرنالین برای افرادی که به دنبال هیجان هستند و همچنین خانواده‌ها. در حالی که حرفه ای ها در پرش‌های خود برای صنعت فیلم از ارتفاع حداکثر تا 60 متر به ایمنی و نرمی ایربگ‌های ®BIGJUMPBAG اعتماد می‌کنند، پرش کننده‌های عادی از 5 تا 60 سال می‌توانند حس سقوط آزاد را تا ارتفاع حداکثر تا 10 متر تجربه کنند.