صخره نوردی CLIMBING

با نصب یک ایربگ ®BIGJUMPBAG در باشگاه صخره نوردی خود می‌توانید هیجان صخره نوردی آزاد تکنفره (solo) را بدون ریسک‌های ذاتی مرتبط با صخره نوردی بدون حمایت طناب به مشتریان خود ارائه کنید. ایربگ‌های ما در مقایسه با تشک‌های ضربه گیر، فرود بسیار نرمتر و ایمن تری را ارائه می‌کنند و می‌توان از آنها برای دیواره‌هایی با ارتفاع 10 متر استفاده کرد.